O Akcji

Jako eksperci rynku złota jesteśmy zatroskani ryzykiem jakie niesie ze sobą przechowywanie polskich rezerw złota poza granicami kraju. Dlatego domagamy się sprowadzenia rezerw kruszcowych do Polski.

W Niemczech operacja sprowadzania rezerw złota z Wielkiej Brytanii, USA i Francji staje się już faktem. Referendum w podobnej sprawie jest rozpisane w Szwajcarii, gdzie większość obywateli opowiada się za przechowywaniem złotych rezerw w swojej ojczyźnie.

Jesteśmy głęboko przekonani, że masowe zakupy złota przez banki centralne takich krajów jak Rosja, Meksyk, Korea Południowa i wiele innych dynamicznie rozwijających się państw to oznaka przemyślanego i racjonalnego działania. W ramach wzmacniania własnej waluty dąży się do przechowywania złota w krajowych skarbcach, tak by było zawsze dostępne.

Posiadanie odpowiednich rezerw złota w kraju jest podstawą do przeprowadzania wszelkich reform monetarnych. Niemcy i Szwajcarzy zachowują się w tej sprawie bardzo pragmatycznie.

Jako inicjatorzy akcji sprowadzenia polskiego złota, zdeponowanego obecnie w Banku Anglii, liczymy, że Narodowy Bank Polski zrealizuje tę niezwykle ważną dla przyszłości polskiej waluty operację, której finałem będzie zdeponowanie polskiego złota w polskich skarbcach.

Zapisz się do newslettera

Chcesz na bieżąco śledzić akcję "Oddajcie nasze złoto"? Podaj swój adres e-mail: